Uitleg Aanmelden Vraagouders

VÓÓR AANMELDING  

Normaal gesproken meldt u zich pas officieel aan als vraagouder zodra er een match is met gastouders. In veel gevallen is er ook al overeenstemming over de voorwaarden en omstandigheden van opvang . Is dit in uw situatie nog niet het geval, maar wilt u toch graag opvang regelen via Kidsicosi neem dan contact op via info@kidsicosi.nl of telefonisch via 06 501 213 93

OFFICIEEL AANMELDEN

Mooi! U heeft een match met gastouders en er is duidelijkheid over hoe de opvang er uit komt te zien. Dan hoeft u zich alleen nog maar aan te melden. Dat kunt gemakkelijk online regelen via dit formulier.

NA AANMELDING

Het invullen en insturen van het officiële aanmeldformulier is de eerste stap in de aanmeldprocedure. Vanwege wettelijke richtlijnen en de kwaliteitsnormen die Kidsicosi hanteert moet elke aanmelding volledig en grondig doorlopen worden. Deze procedure ziet er als volgt uit:

1. Kidsicosi neemt contact op

Het doel is om alle gegevens compleet te maken. Indien nodig wordt een intakegesprek gepland.


2. De gastouder levert aan
 • Verklaring omtrent Gedrag
  Het gaat om de Verklaring omtrent Gedrag van de gastouder en die van eventuele huisgenoten van 18 jaar of ouder, als de opvang bij de gastouder plaatsvindt. VOG aanvragen?
  Is er nog geen VoG, dan dient te gastouder dit per email aan te vragen bij Kidsicosi, Kidsicosi zorgt er dan voor dat er een digitale aanvraag wordt gedaan, waarna de aanvrager zelf via de email de verdere VOG aanvraag kan afhandelen. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de Gemeente. Bovendien zijn de kosten voor digitaal aanvragen lager dan bij aanvragen via de Gemeente, namelijk € 25,55. Na aanvragen, duurt het meestal maximaal 4 weken voor de VoG in huis is. Het origineel wordt bij de gastouder bewaard, Kidsicosi heeft een kopie nodig voor de administratie.
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Diploma Het gaat om een diploma dat aantoont dat de gastouder gekwalificeerd is. Zie hier voor de officiële lijst van diploma’s. Uw diploma dient hier letterlijk op genoemd te komen.Mocht u nog géén diploma hebben, lees dan hier verder.
 • EHBO aan Kinderen diploma Dit dient een officieel erkend diploma te zijn. Lees hier hoe u dit alsnog kunt behalen, mocht u dit nog niet hebben.
 • Aanleveren documenten bij voorkeur ingescand per email , maar per post mag ook) een kopie van:

3. Afspraak voor het koppelgesprek

Kidsicosi maakt met de gastouder en de vraagouder(s) telefonisch een afspraak voor het koppelgesprek, de uitvoering van de risico-inventarisatie en de introductiecursus op het opvangadres.


4. E-mail met informatie voor gastouders en vraagouders

Kidsicosi stuurt voorafgaand aan de afspraak de gast- en vraagouder(s) per mail o.a. de risico-inventarisatie en de contracten ter voorbereiding.


5. Doornemen Algemene Voorwaarden door gastouder en vraagouder:

Dit doet u bij voorkeur voorafgaand aan de afspraak.


6. Invullen en mailen van de risico-inventarisatie door de gastouder:

De gastouder dient vooraf zelf de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in te vullen en ons terug te mailen. Zo is de gastouder zich bewust van de belangrijke punten en de eisen die aan het opvangadres worden gesteld en kunnen wij ons goed voorbereiden.


7. KOPPELGESPREK, RISICO-INVENTARISATIE EN INTRODUCTIECURSUS

Duur van de afspraak
Het gesprek inclusief de RIE (risico-inventarisatie) en de introductiecursus duurt in totaal gemiddeld 3 uur, houdt u hier rekening mee

Inhoud van het koppelgesprek
Tijdens de afspraak komen minimaal de volgende zaken punt voor punt aan de orde:

 1. plaatsingsovereenkomst tekenen tussen vraagouder en Kidsicosi
 2. contract gastouder-vraagouder tekenen
 3. Formulier Ongelukken bijna Ongelukken
 4. Pedagogisch Beleidsplan en pedagogisch handelen van de gastouder wordt vastgelegd
 5. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 6. Oudercommissie
 7. Werkwijze urenregistraties en kassiersfunctie Kidsicosi
 8. Check VoG(s), EHBO-diploma, verdere cursussen en thema-avonden
 9. Risico-inventarisatie, uitvoering door Kidsicosi, samen met gastouder worden eventuele knelpunten vastgelegd en een actieplan opgesteld, waarna de gastouder de RIE dient te tekenen en hier een kopie van ontvangt. De originele RIE wordt bij Kidsicosi bewaard en de actiepunten dienen onder verantwoordelijkheid van de gastouder te worden uitgevoerd voor het afgesproken tijdstip. Kidsicosi checkt de voortgang en de uitvoering.
 10. Overige vragen en aandachtspunten van zowel vraag-als gastouders komen aan bod.

Factuur reiskosten per email naar de vraagouder (bij meer vraagouders zijn er geen reiskosten):
De vraagouder ontvangt de factuur reiskosten per email, direct na het koppelgesprek. Dit alleen indien de opvang buiten e Gemeente Venlo eo plaatsvindt. Deze reiskosten worden geïncasseerd in de maand volgend op het gesprek. Lees hier meer over de tarieven van dit jaar.

Voortgangs- en evaluatiegesprek na een half jaar
Kidsicosi neemt na ongeveer 6 maanden contact op voor een voortgangsgesprek met zowel de gastouder als de vraagouders.

Informatie op de website en via email nieuwsbrieven
Tevens houden we u op de hoogte van het cursusaanbod en bijscholing.


We zijn 7 dagen per week bereikbaar per email en telefoon en antwoorden binnen 48 uur.
Alle belangrijke documenten kunt u hier downloaden.
Nuttige en belangrijke informatie vindt u tevens via onze pagina met links.

Advertentie