Kwaliteit gastouder

Voor alle gastouders is op de website van de rijksoverheid alle informatie beschikbaar. Deze site beschrijft duidelijk waar een gastouder aan moet voldoen

Ook kunt u kijken bij onze pagina hoe word ik gastouder?

Om de kwaliteit van de opvang te kunnen garanderen stelt Kidsicosi voorwaarden aan haar gastouders:

  • Gastouders en inwonenden >18 jaar (indien opvang bij de gastouder plaatsvindt) moeten een originele Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen aan Kidiscosi.
  • Er wordt van de gastouders verwacht dat zij een actieve rol aannemen bij de stimulering van het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden.
  • Zij dienen te werken volgens het pedagogische beleidsplan van Kidsicosi en hiervan een exemplaar ter naslag op het opvangadres te bewaren.
  • Er is een oudercommissie en een klachtencommissie
  • Er zal elk jaar door een medewerker van Kidsicosi een risico-inventarisatie bij de gastouders thuis worden afgenomen aan de hand van een landelijk erkende methode. Hierbij zullen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht worden. De gastouder zal actief meewerken aan geconstateerde actiepunten.
  • Gastouders krijgen gratis of tegen gereduceerd tarief opleidingen aangeboden die het mogelijk maken de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Vraagouders kunnen hieraan ook deelnemen.
  • Door ons lage tarief bieden wij unieke toegevoegde waarde aan de bij ons aangesloten gastouders. Zij kunnen hierdoor een normaal uurtarief vragen waardoor ze meer financiële ruimte hebben om te investeren in kwalitatief goede opvang. Kijk hiervoor bij het tarief. Hierdoor gaat er meer geld naar degene die het echte opvangwerk verricht.
  • De gastouder werkt mee aan een halfjaarlijkse evaluatie op het opvangadres en staat open voor feedback van de vraagouders en het bureau.
Advertentie