Dienstverlening

Wettelijk verplichte dienstverlening

Gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen taken en moeten ervoor zorgen dat gastouders op een verantwoorde wijze hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zij moeten o.a.:

• bemiddelen tussen vraagouders en gastouders;
• een pedagogisch beleidsplan en een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vaststellen en uitdragen;
• gastouders en vraagouders informeren over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan;
• jaarlijks samen met de gastouder een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid invullen voor iedere opvanglocatie en een plan van aanpak
opstellen om risico’s te verminderen;
• gastouders ondersteunen bij het waarborgen van veiligheid en gezondheid;
• elke gastouder ten minste 16 uur per jaar bemiddelen en begeleiden:
• een oudercommissie en een reglement oudercommissie instellen;
• een klachtenregeling vaststellen;
• betalingen beheren en inzichtelijk maken;
• uitvoering geven aan de kassiersfunctie;
• van werknemers, gastouders, huisgenoten van gastouders en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in bezit hebben.

Trends in de markt van gastouderbureaus

Door de wettelijk verplicht gestelde dienstverlening is de kwaliteit van gastouderbureaus hoog. Dit betekent tevens dat de aangeboden diensten zeer vergelijkbaar en transparant zijn. Hierdoor is het moeilijk om je als gastouderbureau te onderscheiden.

Sommige gastouderbureaus bieden daarom extra dienstverlening aan bovenop de wettelijk verplichte. Extra dienstverlening moet betaald worden en dat resulteert in hogere tarieven. Bovendien is het de vraag of u echt zit te wachten op deze extra diensten.

Om aan de wettelijke verplichte dienstverlening te voldoen, moeten duidelijk omlijnde werkzaamheden uitgevoerd worden. Een goed voorbeeld is de verplichting om elke gastouder ten minste 16 uur per jaar bemiddelen en begeleiden. Dat moet uitgevoerd worden door gediplomeerde professionals en die zijn helaas niet goedkoop. Kortom: een gastouderbureau moet kosten maken om de wettelijk verplichte dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet er ook een boterham verdiend worden. Een gezonde bedrijfsvoering en het leveren van de verplichte dienstverlening resulteert in een bodemtarief. Sommige gastouderbureaus proberen zich te onderscheiden door het aanbieden van hele lage tarieven. Als tarieven te laag worden gaat dat uiteraard ten koste van de kwaliteit.

Wat u van Kidsicosi kunt verwachten

Kidsicosi is sinds jaar en dag een gecertificeerd gastouderbureau in Noord en Midden Limburg. We hebben een goed netwerk aan gast- en vraagouders en spreken de taal van de regio. Wij zijn een kleine goed geoliede informele organisatie. We leveren precies de dienstverlening waar behoefte aan is. Niet meer, maar ook niet minder. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke vereisten. Wat we doen, doen we goed. Zonder poespas en tegen een eerlijke prijs. Bij Kidsicosi loopt alles op rolletjes en wordt er op een prettige manier met elkaar omgegaan. Het resultaat is tevreden vraagouders, blije kinderen en gastouders die content zijn. Als u meer wilt weten dan nemen we daar graag de tijd voor. U kunt contact opnemen via info@kidsicosi.nl of bellen met 06 501 213 93

Advertentie