Belangrijke documenten

Algemene Documenten 

AVG

Privacybeleid (op de homepage van Kidsicosi.nl)

Verwerkingsregister (op aanvraag via info@kidsicosi.nl)

Documenten klachten

Klachtenregelement Kidsicosi
(Kidsicosi is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

Documenten oudercommissie

(Kidsicosi is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen)

Documenten om afspraken specifiek en gedetailleerd vast te leggen

Advertentie