WA Verzekering

WA verzekeringen voor gastouders 

Een WA (Wettelijke Aansprakelijkheids) verzekering zelfstandigen is voor gastouders belangrijk. De particuliere WA verzekering betaalt namelijk niet (altijd) uit als er iets gebeurt tijdens de opvangsituatie.
We raden u aan dit goed na te vragen bij uw huidige verzekeraar!

Bij een gastouderverzekering onderscheidt men vaak drie dekkingsvormen:
Gastouderverzekering aansprakelijkheid : Verzekert u tegen aansprakelijkheidsclaims.
Gastouderverzekering ongevallen : Verzekert u en uw gastkinderen tegen ziektekosten, tandartskosten, blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval dat tijdens de opvang plaatsvindt.
Gastouderverzekering rechtsbijstand : Verzekert u van rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Mocht u er niet uitkomen met uw huidge verzekeraar, verwijzen we u naar specialisten op dit gebied voor een WA-verzekering voor zelfstandigen, bijvoorbeeld

MELD U DIRECT AAN VOOR EEN WA VERZEKERING OP MAAT

Advertentie