Tarieven

Bureaukosten vraagouders

Wij berekenen u één vast bedrag van € 45,- per maand, als u 1 kind heeft.

En € 49,50 per maand, bij 2 of meer kinderen. Ongeacht het aantal uren.

U betaalt géén inschrijfkosten.

Opvangkosten 

De gastouder bepaalt zelf in overleg met de vraagouder het uurtarief, hierover wordt 5% kassierskosten ingehouden.

Gastouderbureau Kidsicosi is verplicht  de kassiersfunctie te vervullen. Dit betekent dat ons bureau het geld namens de gastouder maandelijks incasseert en het aan de gastouder uitbetaalt op het moment dat het op onze rekening staat. Voor deze extra verplichting wordt 5% over het uurtarief van de gastouder ingehouden.

De gastouder bepaalt zelf in overleg met de vraagouder het uurtarief en geeft het tarief dat de vraagouder betaalt aan Kidsicosi door bij aanmelding. Van dit samen afgesproken tarief wordt door Kidsicosi 5% ingehouden. Dus de gastouder houdt 0,95 (95%) x het met de vraagouder afgesproken uurtarief over.

Stel, het afgesproken en contractueel vastgelegde uurtarief is € 5,25 per kind per uur. Dan betaalt de vraagouder € 5,25 per kind per uur voor de opvang en de gastouder houdt € 5,00 per kind per uur bruto over (95% van € 5,25) .

Of: de gastouder bepaalt het tarief dat ze bruto wil overhouden per uur en berekent van daaruit het tarief voor de vraagouder. Het gewenste uurtarief x 1,05 (5%) is dan het aan de vraagouder te berekenen uurtarief.

Stel, de gastouder wil bruto € 5,00 per kind per uur overhouden. Dan betaalt de vraagouder € 5,25 per kind per uur (€ 5,00 x 1,05). Deze € 5,25 wordt dan het afgesproken en contractueel vastgelegde uurtarief per kind per uur.

Vindt u dit allemaal veel te lastig? Mail ons dan voor een vrijblijvende offerte.

Reiskosten naar opvangadressen buiten de Gemeente Venlo

Kidsicosi komt gemiddeld 2x per jaar naar het opvangadres toe. Een keer voor de risico inventarisatie en een keer voor de evaluatie. Als het opvangadres buiten de Gemeente Venlo is, wordt er 0,25 per kilometer aan reiskosten berekend (snelste route via de ANWB routeplanner). De vraagouder betaalt de factuur voor deze reiskosten, dit gaat per automatisch incasso dat plaatsvindt in de maand die volgt op het bezoek. Als een gastouder twee of meer vraagouders heeft via Kidsicosi, worden geen reiskosten gerekend.

Advertentie