Kwaliteitsnormen

Gastouderbureau Kidsicosi heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom vindt u onder andere binnen het menu kwaliteitsnormen informatie over de wijze waarop we de kwaliteit van zowel ons bureau als van de bij ons aangesloten gastouders waarborgen. Klikt u op de verschillende titels voor gedetailleerde uitleg.

Kwaliteitsnormen Kidsicosi

Net als alle gastouderbureaus moet Kidsicosi ook voldoen aan strenge eisen betreffende kwaliteit. Ook is het belangrijk dat de communicatie open, eerlijk en duidelijk is. Middels bijvoorbeeld deze website zal Kidsicosi zo gedetailleerd mogelijk informatie verschaffen over het pedagogisch beleid, de manier waarop de koppelgesprekken, risico-inventarisatie en evaluaties worden uitgevoerd, de kwalificatie en begeleiding van de gastouders, administratieve taken van ons bureau en de tarieven.

Bereikbaarheid Kidsicosi en feedback over informatievoorziening

We proberen hier zo transparant mogelijk in te zijn, maar staan altijd open voor input van de vraagouders en gastouders zodat we onze informatievoorziening kunnen verbeteren. U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag via email of telefoon (06-50121393) bereiken, we reageren uiterlijk binnen 48 uur, maar meestal binnen 24 uur. Als we tijdelijk moeilijker bereikbaar zijn wegens bijvoorbeeld vakanties, zal dit hier duidelijk worden gecommuniceerd.

Toetsing en inspectierapport GGD Gemeente Venlo

We werken hard om alle zaken netjes in orde te houden, zodat er jaarlijks een positieve kwaliteitsbeoordeling door de GGD kan plaatsvinden.

Inspectierapport GGD Kidsicosi

Als u geïnteresseerd bent op welke wijze gastouderbureaus getoetst worden, kunt u hier informatie bekijken. Het algemene toetsingskader gastouderbureaus vindt u hier.

Voor de gastouders geldt dat ook zij, na aanmelding door het gastouderbureau bij de gemeente, worden getoetst middels het GGD Toetsingskader gastouder. Wij raden alle gastouders dan ook aan dit toetsingskader te printen en als belangrijk naslagwerk te gebruiken.

Kidsicosi is aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang en Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.
Er is nog nooit een klacht gemeld, voor de jaarverslagen zie onze downloads pagina.

Kwaliteitsnormen gastouders

Klik hier voor de kwaliteitseisen die wij stellen aan onze gastouders.

Kwaliteit waarborging door middel van cursussen

Klik hier voor de cursussen die wij bieden ter bevordering van de kwaliteit van onze gastouders.

Advertentie