14 t/m 20 november: Week tegen Kindermishandeling

Volgende week wordt voor de vierde keer de Week tegen Kindermishandeling georganiseerd. Volgens organisator Taskforce kindermishandeling is aandacht voor kindermishandeling hard nodig, omdat er in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van zijn. De taskforce vraagt daarom iedereen in actie te komen, ook in de kinderopvang.

Half september riep klinisch psycholoog Aafke Scharloo professionals al op om meer aandacht te besteden aan kindermishandeling, vooral bij jonge kinderen. ‘Er zit een gat tussen wat we aan de ene kant weten uit de literatuur over hoe vaak jonge kinderen slachtoffer worden en aan de andere kant hoe vaak we het daadwerkelijk signaleren. We hebben dus het nodige in te halen’, zei ze in Vakblad Vroeg.

Oudersignalen

Volgens Scharloo moeten professionals zich niet blindstaren op kindsignalen (blauwe plekken en opvallend gedrag), maar ook aandacht hebben voor oudersignalen. ‘Ik pleit er dan ook voor om bij een onderbuikgevoel vooral naar de omgeving en de ouders te kijken.’ Daarnaast moet op scholen en kinderdagverblijven de Meldcode kindermishandeling beter geïmplementeerd worden.

Activiteiten

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling worden door het hele land activiteiten rondom het thema georganiseerd, onder andere voor professionals. Tijdens diverse symposia, workshops en informatiebijeenkomsten kunnen zij hun kennis en vaardigheden bijspijkeren op het gebied van signaleren, omgaan met de meldcode en het voeren van gesprekken. Op de website zijn per provincie alle activiteiten te vinden.

Online

Ook online is er tijdens de week van alles te doen voor professionals. Trainer Naomi Dessaur behandelt bijvoorbeeld elke dag op Facebook een stap van de meldcode en beantwoordt live vragen. Daarnaast geeft coach en trainer Mechel Mangelmans in een gratis webinar tips om in gesprek te gaan met ouders over kindermishandeling, en op http://inzien.org/gratis-videolessen/ kunnen professionals zich aanmelden voor drie gratis online videolessen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Advertentie